INGENIØRPAKKEN

Skal du bli ingeniør?

 

Trenger du forkurs eller mangler realfagene fra videregående for matematikk og ingeniørstudier vil Forkurs Realfags-Ingeniør eller Ingeniørpakken dekke dette.

 

INGENIØRPAKKEN - kun 690,- pr.mnd. (inkl. også 1T)

2 741 VIDEOER

Ingeniørpakken inneholder realfagene du trenger for å kvalifisere deg.

Har du generell studiekompetanse dekker denne fagpakken fordypningsfagene du trenger.

Ingeniørpakken dekker fagkombinasjonene HING, ING4R2 og SIVING som gir nødvendige forkunnskaper til ingeniørstudier i Norge

 

4 fag inkludert

Ingeniørpakken består av fagene R1, R2 og Fys1. 1T er tatt med for de som trenger ytterligere støtte til R1 og R2. 

Totalt består pakken av 2 444 videoer. Alt fordelt på teori, oppgaver og eksamensløsninger.

- Fysikk 1 (378 videoer)
- Matematikk R1 (780 videoer)
- Matematikk R2 (647 videoer)
- Matematikk 1T (639 videoer)

Rabatt ved kjøp av flere måneder (velges i kassen). Velger du 10 mnd, betaler du kun kr. 483,- pr. mnd

Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensoppgaver. Eksamensoppgavene er også integrert i de rette emnene som oppgaver i hele strukturen til FlipClass.

GeoGebra er sterkt til stede og integrert i hele FlipClass.

 

FORKURS REALFAGINGENIØR

581 VIDEOER

 Forkurs RealfagIngeniør - Matematikk tar opp alle de emnene som er nødvendige å beherske før igangsetting av et realfag- eller ingeniøristudie ved en høyskole eller et universitet.

 

Innhold

- ALGEBRA - Fra A til Å

- TALLFØLGER OG REKKER - Tallfølger og rekker fra R2

- VEKTORER - Vektorer fra R1 og R2

- TRIGONOMETRI - Trigonometri fra 1T og R2

 - FUNKSJONER - Fra A til Å

 

Konkret består hvert emne av TEORI, oppgavetrening og direkte trening på løsing av eksamensoppgaver innenfor aktuelt emne. Bruk av den digitale programvaren Geogebra er omfattende. Et eget kurs i bruk av Geogebra er automatisk tilgjengelig for brukerne.

 

Undervisning eller lese selv?

Om du skal lese selv dekker FlipClass teorien grundig, rikelig med oppgavetrening og ikke minst alle eksamensoppgaver gitt etter den nye strukturen i faget fra 2015.

Følger du undervisning gir FlipClass deg den uvurdelige muligheten av å være forberedt til hver time. Går du av forskjellige grunner glipp av en time er FlipClass en fullverdig erstatning. FlipClass gir deg muligheten til å repetere hva som helst når som helst - du har på en måte «læreren i lomma»

 

Registrer deg HER og sjekk ut over 600 smakebiter fra de ulike matematikk- og fysikkfagene før du bestemmer deg